Gemerské spojky

Nedostavaná železničná trať s tunelmi a mostami, po ktorej vlak nikdy neprešiel. 21,4 km

Izby v našej ponuke