Gemerské spojky

Nedostavaná železničná trať s tunelmi a mostami, po ktorej vlak nikdy neprešiel. 21,4 km

Slavošovský tunel - stavba, ktorá nevedie nikam
Tunel pod Homôľkou, alebo Slavošovský tunel je nedokončený tunel, na nedostavanej železničnej trati z Revúcej do Slavošoviec, na pomedzí okresov Revúca a Rožňava. Slavošovský tunel začali stavať v roku 1941 ako odpoveď na odtrhnutie časti Československa počas druhej svetovej vojny. Na tú dobu bola stavba tunela dokonalým nenápadným spojením dvoch častí, keďže gemerské oblasti boli odrezané od okolitého sveta. Slavošovský tunel slávnostne prerazili v roku 1944. Vtedy však ešte netušili, že príde SNP a vojna skončí. Pravdou je, že tento tunel nikdy nebol použitý, lebo po vojne sa výrazne zmenila situácia v krajine a už prakticky nebol dôvod na spustenie tejto trate. Jeho celková dĺžka je 2401 m.

Koprášský (Mníšanský) viadukt
Klenutý Koprášsky viadukt dlhý 120 a vysoký 36 metrov je posledným existujúcim z dvanástich mostových objektov, ktoré sa podarilo postaviť počas stavby železnice. Keďže po ňom nepremávajú nijaké dopravné prostriedky, je vhodný na prechádzky či cyklotúry. Most je prístupný z obce Magnezitovce a jeho návštevu možno spojiť s prechodom neďalekého Koprášskeho a Slavošovského tunela, ktoré ležia na tej istej nedostavanej železničnej trase gemerských spojok.

 

Izby v našej ponuke