Múzeum Prvého slovenského gymnázia

Tu sa písala história slovenského národa. V tamojšich laviciach študoval slávny Martin Kukučín. 8,5 km

Najvýznamnejšia slovenská vzdelávacia inštitúcia z druhej polovice 19. storočia. Prvá stredná škola v Uhorsku, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku bola otvorená 16. septembra 1862. Fungovala dvanásť rokov a kým ju v roku 1874 uhorská vláda násilne zatvorila pôsobilo tu mnoho významných osobností literatúry, histórie či náboženstva, ako napríklad Ján Francisci, August Horislav Škultéty, Matej Nandrássy, či rodák z Revúcej Samuel Ormis a Ivan Branislav Zoch. Dnes sa v priestoroch Prvého slovenského gymnázia nachádza múzeum so stálou expozíciou zachytávajúcou históriu a prínos tohto miesta, aj vývoj mesta Revúca, ktoré patrilo k centrám slovenského národného hnutia. Sídli tu aj  turistické informačné centrum, kde sa dozviete viac informácií o meste a okolí. V Parku národovcov za gymnáziom si môžete vychutnať výbornú kávu v malej kaviarničke. 
www.muzeum.revuca.sk / Muránska 18, 050 01 Revúca

 

Izby v našej ponuke